Myjnie bezdotykowe - Aktualności
myjnie dezdotykowae
Środa, 30 maja 2012


Dwie nowe inwestycje
Mając na uwadze ciągły rozwój firmy i zadowolenie klientów, w ostatnim czasie uruchomiliśmy dwie nowe inwestycje.

Technologię dostarczają:

Di Thermo
System Di Thermo jest systemem odzyskującym energię z otoczenia – powietrza, parujących ścieków czy mgły wodnej na myjni – system ten został przystosowany na potrzeby myjni samoobsługowych

Di Thermo

System Di Thermo jest systemem odzyskującym energię z otoczenia – powietrza, parujących ścieków czy mgły wodnej na myjni – system ten został przystosowany na potrzeby myjni samoobsługowych. Oparty jest on na technologii pomp ciepła. Urządzenie, którego zadaniem jest podniesienie ciepła niskotemperaturowego do poziomu wysokich temperatur niezbędnych do ogrzania wody wykorzystywanej na myjni.

Czym dokładnie jest pompa ciepła?

Pompy ciepła przekształcają energię słoneczną zgromadzoną w ziemi, wodzie, powietrzu lub w podłożu skalnym w ciepło służące do ogrzania domów, budynków, czy też jak w przypadku zastosowania przez naszą firmę do podgrzewania wody na myjni (wykorzystywanej do mycia bądź ogrzania posadzki). Taki system produkcji energii jest całkowicie bezpieczny i niezawodny. Dodatkowo system ten jest przyjazny środowisku, ponieważ nie emituje on zanieczyszczeń do atmosfery.

W porównaniu z innymi urządzeniami grzewczymi, w pełni uzależnionymi od drożejących konwencjonalnych źródeł energii, pompy ciepła są bezkonkurencyjne. Dzieje się tak za sprawą tego, iż do ich działania wykorzystywana jest minimalna ilość energii elektrycznej – 70% energii pozyskiwanej jest z otoczenia. Dodatkowo realizując system grzewczy można zrezygnować z niepotrzebnych, kosztownych elementów: nie ma konieczności wykonania przyłączy gazowych ani komina odprowadzającego spaliny. Nie trzeba również składować paliw, co skutkuje nie tylko zaoszczędzeniem powierzchni i estetyką otoczenia, ale przede wszystkim bezpieczeństwem użytkowników obiektu. Kolejnym aspektem zmniejszającym koszty eksploatacji jest fakt, że pompy ciepła nie wymagają konserwacji ani przeglądów technicznych i nie tracą na sprawności z biegiem lat, są to urządzenia bezobsługowe.

Zasady działania pompy ciepła

Zasada działania pomp ciepła jest analogiczna do zasady działania lodówki. Jedyną różnicą tych dwóch systemów jest kierunek przekazywania ciepła. W przypadku lodówki ciepło pobierane jest z produktów znajdujących się wewnątrz lodówki i wyprowadzane na zewnątrz, natomiast w przypadku pompy ciepła jest ono pobierane z zewnątrz i przekazywane do układu CO.

W pompie ciepła krąży czynnik chłodniczy R407C, podlegający ciągłym przemianom termodynamicznym z postaci ciekłej w gazową, przekazując przy tym energię z dolnego źródła (ziemi, powietrza lub wody) do górnego (CO, zasobnik CUW). Głównymi elementami pomp są:

  • wymienniki ciepła – parownik i skraplacz
  • kompresor
  • zawór rozprężny.

W obiegu termodynamicznym pompy ciepła w sposób ciągły zachodzą cztery procesy – przedstawione na rysunku poniżej oraz opisane pod rysunkiem.

>Obieg termodynamiczny

1ParownikW parowniku czynnik roboczy, jest to najczęściej ciekły freon lub amoniak o niskim ciśnieniu ulega procesowi odparowania na skutek odbioru ciepła z dolnego źródła.
2KompresorW kompresorze następuje sprężanie pary czynnika roboczego, towarzyszy temu wzrost temperatury.
3SkraplaczDo skraplacza trafia czynnik roboczy pod postacią gazu o wysokiej temperaturze. Stan czynnika zostaje zmieniony z gazowego na płynny, a energia cieplna uwolniona w tym procesie przekazywana jest do górnego źródła ciepła – instalacji grzewczej.
4Zawór spustowyPo wyjściu ze skraplacza czynnik roboczy jest cieczą o niskiej temperaturze ale o wysokim ciśnieniu. Przed powrotem do parownika ciśnienie obniżane jest w zaworze spustowym. 

Koncepcja stosowana w naszych myjniach została opracowana w oparciu o technologię wykorzystywania powietrza z otoczenia oraz wody ściekowej pochodzącej z myjni jako źródła ciepła. Wysoki poziom wydajności uwidacznia się w skali całego roku. Produkcja energii odbywa się przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 12 miesięcy w roku i bez względu na warunki atmosferyczne, jedynym aspektem wpływającym na optymalną wydajność jest temperatura otoczenia (system działa optymalnie aż do temperatury -10C˚).

Z powodu minimalnej potrzeby konserwacji technologia ta bardzo przeważa nad innymi systemami grzewczymi.

 

Tabela oszczędności wynikających z korzystania z technologii Di thermo

Przy użyciu poniższej tabeli mogą Państwo samodzielnie policzyć jak duże oszczędności niesie za sobą zainstalowanie na myjni technologiiDi Thermo. To proste wystarczy wprowadzić dane w wyznaczone do tego celu pola otoczone żółtą ramką, a następnie wcisnąć przycisk Przelicz.

Dane, które są podstawą do wyliczeń
Przepracowane godziny/rocznie Chemia BLChemia BL plus
Podwyżki w % Temperatura wodyTemperatura wody
Koszt Oleju / 1Litr 60 stopni C60 stopni C
Koszt Gazu / 1metr3   
Koszt Prądu / 1metr3   
 
Zużycie energii w zależności od zastosowanej technologii ogrzewania
Zapotrzebowanie na energiekWh/a 55700.8143322.85
Zużycie olejuLitry 8569.366665.05
Zużycie gazuMetry3 6553.045096.81
Pompa ciepłakWh 15914.5212377.96
 
Koszty w zależności od zastosowanej technologii ogrzewania
Koszt oleju6587.025158.79
Koszt gazu4161.823288.08
Koszt pompy ciepła2228.031732.91
 
Przestawienie z Oleju na technologię ThermoWap
Oszczędność / 1rok4358.983425.88
Oszczędność / 10lat43589.8434258.77
 
Przestawienie z Gazu na technologię ThermoWap
Oszczędność / 1rok1933.791555.17
Oszczędność / 10lat19337.915551.7

« powrót

myjnie bezdotykoweWszelkie prawa zastrzeżone. C 2012 DiWash Sp. z o.o.
ul. , 87-800 Włocławek, tel. 54


>Powered by 27 PRoject
sukces poprzez innowacje